Monday, April 07, 2014

Dariusz Leszczynski Wireless Communication, Health Risks and Precaution

Dariusz Leszczynski Wireless Communication, Health Risks and Precaution
Published on Apr 6, 2014
DARIUSZ LESZCZYNSKI har doktorgrad i molekylær biologi og er ekspert innen biologiske og helsemessige effekter av stråling fra mobiltelefoner. Han er assosiert professor i biokjemi ved Universitetet i Helsinki, Finland. Deltok i WHOs kreftpanel IARC, som i 2011 klassifiserte stråling fra mobiltelefoner, trådløst nett og lignende som mulig kreftfremkallende. Dariusz Leszczynski var forskerprofessor ved det finske strålevernet STUK i perioden 2000‒2013, innen forskning på biologiske effekter av radiofrekvente felt. Leszczynski ble utsatt for sterkt sensurpress ved STUK og ble nylig oppsagt på grunn av. sine kritiske synspunkter på Interphone-studien -- skjønt økonomiske nedskjæringer var den offisielle grunnen for at han som den eneste av 20 forskere måtte slutte.
  • Category

  • License

    Standard YouTube License

    No comments:

    Post a Comment